บริษัท ไทยเฮลท์ จำกัด
เลขที่ 35/530 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 084-360-0101
โทรสาร : 02-807-7992

อีเมล์ : info@thaihealth-center.com